Kathleen Bosmans

Opleidingen

• Licentiaat in de Kunstwetenschappen, KULeuven
• Bachelor in de Gezinswetenschappen, Odisee Hogeschool Schaarbeek
• Vierjarige opleiding als psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving, Educatieve Academie Berchem
• Twee jaar opleiding in de Gestalttherapie, IVC te Kortrijk

Bijscholingen

• Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen, Interactie Academie Antwerpen door Lieve Cottyn en Willem Beckers
• Steunbronnen voor kinderen bij conflictueus ouderschap, Interactie Academie Antwerpen door Lieve Cottyn
• Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet door Annelies Huybrechts
• Signs of Safety en Veiligheidsplanning door het Antwerps Partnerschap
• Een taal erbij, werken met duplopopjes, Leren Over Leven
• 8 weken cursus Mindfulness, Accepatie en Commitment door Sara Bosman IAM
• Stressreductie en beheersing (TRE) door Karin Nolmans en Jo Huylebroeck

Werkervaring

De voorbije 14 jaar werkte ik als gezinsbegeleidster binnen de Integrale Jeugdhulp. De gezinnen hebben me belangrijke levenslessen gegeven en gevormd als therapeut en mens. Ik heb gezien hoe mensen getekend kunnen zijn door het leven en hun geschiedenis. Ze hebben me meermaals versteld doen staan door hun veerkracht en vastberadenheid.

In september start ik halftijds als medewerkster bij de expertise cel Intrafamiliaal Geweld van het CAW Antwerpen. Samen met collega’s zal ik verantwoordelijk zijn voor het samenstellen en geven van opleidingen rond verschillende vormen van intrafamiliaal geweld, het coachen van medewerkers en het occasioneel opnemen van een co-begeleidende rol in lopende trajecten.

Wie kan bij mij terecht?

Mensen die op een of andere manier last ervaren in hun dagelijks (samen)leven. Ook mensen die ergens aanvoelen dat er meer in hen en hun leven zit, help ik graag in hun groeiproces.
Ik heb veel ervaring in ouder – en gezinsbegeleiding en ik heb een zekere expertise in ouderschap na scheiding. Als therapeut ben ik open en transparant in wat ik te bieden heb. Ik hanteer veeleer een actieve en dynamische stijl met respect voor ieders eigenheid. Ik zie het als mijn hoofdtaak om vaak ondergesneeuwde krachten naar boven te brengen. Sleutelwoorden zijn mildheid en mededogen tonen voor ieders verhaal.

Specifieke thema’s

Ouder-en gezinsbegeleiding$

Ouderschap raakt ons in het diepst van ons wezen: het kan immens vervullend zijn en tegelijk een ware beproeving. Ouderschap en het gezinsleven kunnen door zovele factoren verstoord raken. Kenmerkend is dat ouderschap / het gezinsleven nooit “af” is. Vandaar dat ik de nadruk leg op het procesmatige. Waar willen jullie naartoe en hoe geraken jullie daar? Vaak is het nodig om ook stil te staan bij je eigen familiegeschiedenis.

• Hoog Conflictueus Ouderschap (zgn. “Vechtscheidingen”)

Een scheiding is een van de meest ontwrichtende ervaringen in een mensenleven. Eén waar iedereen door geraakt wordt (ouders, kinderen, grootouders, school,..). Als het proces van ouderschap na scheiding vastloopt dan legt dit een zware hypotheek op het welbevinden van jezelf en je kinderen. Gevoelens van machteloosheid, wanhoop en vervreemding krijgen dan de bovenhand. Door met jou en de kinderen aan de slag te gaan kan er opnieuw rust komen. Ervaring leert dat dit vaak een lastig en pijnlijk proces is. Daartegenover staat echter dat je opnieuw de regie over je leven krijgt. Het zorgt ervoor dat jouw kinderen zich opnieuw gelukkig voelen, dat ze zich opnieuw met jou kunnen verbinden met ruimte voor de relatie van het kind met de andere ouder.

Individuele therapie voor volwassenen en jongeren vanaf 14 jaar

Met thema’s als weinig zelfvertrouwen, angst, verlieservaringen, gevoelens van kwaadheid, schaamte, perfectionisme, eetstoornissen, omgaan en leven met chronische ziekte

Voor meer informatie of het plannen van een afspraak:

Kathleen.praktijk@gmail.com
0488/266.272 

Kathleen Bosmans Therapeut Gezinsbegeleider Antwerpen

Op zoek naar een

Psychotherapeut en kinderwensconsulent
in Antwerpen (Deurne)

Bij Sylvie kan je terecht voor psychotherapie voor volwassenen en koppels.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen