Misbruik en Mishandeling

Door de pijn en verwoesting die misbruik en mishandeling met zich meebrengt, kan het enorm moeilijk zijn om mensen om je heen te vertrouwen. De confrontatie met pijnlijke herinneringen, onterechte gevoelens van schuld en schaamte, opgekropte woede, kunnen een zware last vormen, waardoor het leven ondraaglijk lijkt.

Graag willen we via psychotherapie een veilige ruimte bieden om het misbruik bespreekbaar te maken, en bekijken hoe herinneringen aan het misbruik hun invloed uitoefenen op het heden. Door steunende en niet veroordelende gesprekken, kunnen we bekijken hoe we het misbruik een plaatsje geven en hoe we ermee omgaan, en verder gaan met het leven.

De weg die je moet afleggen, om misbruik bespreekbaar te maken, om het te overwinnen, is lang. Vaak gaat het eerst bergaf, alvorens het terug beter gaat. Ongeacht de omstandigheden, zal jouw psycholoog jou hierbij steunen en aanmoedigen zodat je door kan gaan met het leven, zonder die ondraaglijke last op je schouders te moeten meesleuren.

Therapie kan helpen door het misbruik een plaatsje te geven, door de nachtmerries en flashbacks te verminderen en te doen verdwijnen. Veel mensen die misbruik ervaren hebben, voelen zich onzeker, depressief, bang. Het zou jammer zijn om met deze gevoelens te blijven zitten, want iedereen heeft het recht om zich goed en gelukkig te voelen.

Psychotherapie kan helpen bij eender welke vorm van misbruik. Onder andere voor volgende vormen van misbruik, kan je terecht bij een psycholoog:

Verschillende vormen van misbruik en mishandeling

Lichamelijke mishandeling:
fysiek geweld, slaan, verbranden, verstikking en andere handelingen die een lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Ook een overval kan beschouwd worden als een vorm van lichamelijke mishandeling.

Seksueel Misbruik: alle vormen van misbruik van seksuele aard, zoals aanranding en verkrachting.

Emotionele Misbruik: Psychologische mishandeling is erg moeilijk om vast te stellen, omdat er meestal geen uiterlijke tekenen zijn van het misbruik. Emotioneel misbruik kan bestaan uit voortdurend kritiek krijgen, bedreigd worden, gepest worden, roepen en schreeuwen. Emotionele mishandeling kan net zo pijnlijk en schadelijk zijn als fysieke mishandeling.

Verwaarlozing: Vormen van verwaarlozing zijn ondervoeding, slechte huisvesting, gebrek aan medische zorg, emotionele verwaarlozing, gebrek aan steun, liefde en aandacht.Verwaarlozing kan optreden wanneer voldoende voedsel, huisvesting, kleding en medische zorg niet is bijvoorbeeld voorzien in de kindertijd. Bovendien, emotionele verwaarlozing gebeurt als steun, liefde en aandacht niet worden verstrekt.

Vaak komen verschillende vormen van misbruik, tezamen voor.

psycholoog misbruik mishandeling

Op zoek naar een

Psycholoog in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog gespecialiseerd in begeleiding bij het verwerkingsproces van (seksueel) misbruik en mishandeling.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen