Opleiding: Loopbaanbegeleider voor Therapeuten en Coaches

Onze praktijkgerichte opleiding tot loopbaanbegeleider is geschikt voor professionals die al eerdere ervaring hebben met coachen of het geven van therapie. Binnen deze opleiding komt zowel het theoretisch luik als het praktisch luik rond methodieken en technieken binnen het werkveld als loopbaanbegeleider.

Doelgroep:

• Je hebt een bachelor of masteropleiding afgerond binnen de menswetenschappen.
• Je bent pas afgestudeerd binnen de menswetenschappen en hebt tijdens je opleiding ervaring opgedaan met het therapeutisch of coachend werken.
• Je hebt geruime ervaring binnen het werkveld van coach of therapeut.opleiding loopbaanbegeleider voor psychologen

Leerdoelstellingen Loopbaanbegeleider

• Het kennismakingsgesprek kunnen geven in het kader van loopbaanbegeleiding

• Het intakegesprek kunnen geven in het kader van loopbaanbegeleiding

• Verdiepingsgesprekken kunnen geven in het kader van loopbaanbegeleiding

• Het synthesegesprek geven en de begeleiding afsluiten.

• Nazorg voorzien voor de cliënt.

• De loopbaanvraag van de cliënt concreet in kaart brengen.

•  Verschillende thema’s kunnen identificeren waarmee de cliënt zich aanmeldt voor loopbaanbegeleiding:

- Terug plezier vinden in het werk

- Oriëntatie naar ander werk

- Werkhervatting na burn-out

- Competentie-ontwikkeling

- Werkdruk/timemanagement

- Verbeteren van de work/life balance

- Sociale thema’s: contact met collega’s en leidinggevende

- Praktische thema’s zoals sollicitatievaardigheden, zoektocht naar werk

- Psychische thema’s zoals angst, stress, conflicten, communicatie, angst, …

• Het werk- en opleidingsverleden van de cliënt in kaart kunnen brengen met oog voor de positieve en negatieve ervaring van de cliënt.

• Basisbeginselen kennen van het oplossingsgericht coachen.

• Het traject van de cliënt kunnen vastleggen a.d.h.v. de loopbaancyclus.

• Haalbare doelstellingen vooropstellen met de cliënt a.d.h.v. het oplossingsgericht denken.

• Het administratieve cliëntdossier aanmaken en opstarten in het kader van VDAB loopbaanbegeleiding.

• Verdiepingsgesprekken kunnen geven in het kader van loopbaanbegeleiding.

• Versterken van het fundamenteel zelfvertrouwen op werkgerelateerd vlak

• In kaart brengen van de interesses, waarden, normen, drijfveren, dromen van de cliënt

• Het verschil kennen, kunnen uitleggen tussen talenten en competenties en deze kunnen identificeren bij de cliënt.

• Oefeningen en methodieken kunnen toepassen om in kaart brengen van de persoonsgebonden kenmerken van de cliënt.

- Talenten

- Levenslijn op werkgerelateerd vlak

- Energiegevers en energievreters

- Persoonlijkheid

- Kernkwadranten van Daniel Ofman

• Het verschil kennen, kunnen uitleggen tussen de verschillende soorten competenties en deze kunnen identificeren bij de cliënt.

• De wensen, verwachtingen, drijfveren, normen, waarden en motivatie van de cliënt in kaart kunnen brengen op werkgerelateerd vlak.

• Werkgerelateerde emoties en behoeften bespreken van de cliënt.

• De loopbaanankers kunnen identificeren bij de cliënt.

• Een traject met oefening en toepassingen kunnen afstellen voor de cliënt op basis van de: de wensen, verwachtingen, drijfveren, normen, waarden en motivatie van de cliënt.

• Risico’s op de burn-out kennen en kunnen identificeren bij de cliënt.

• De invloed van het kerngezin kunnen plaatsen binnen het loopbaantraject van de cliënt.

• Belemmerende overtuigingen kunnen identificeren bij de cliënt en alternatieven bieden hoe de cliënt hiermee om kan gaan.

• De copingstrategieën kennen en kunnen toelichten vanuit ACT. (Acceptance en Commitment Therapy.

• De theorie van geweldloze communicatie kunnen toepassen binnen het loopbaanbegeleidingstraject.

• De verschillende functionaliteiten van de website van VDAB kennen en de cliënt hier wegwijs in kunnen maken: beroepeninfo, beroepsoriëntatietest, sollicitatietips, voorbereiding op testen.

• De cliënt kunnen begeleiden met het vinden van een goede match tussen de persoon, de jobinhoud en werkcontext.

• De doelstellingen van de cliënt in kaart brengen a.d.h.v. een SMART-actieplan.
• Werken met het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) en het Persoonlijk Actie Plan (PAP).

• De cliënt op gepaste wijze helpen voorbereiden op het sollicitatietraject a.d.h.v. veel gestelde vragen en de STAR methodiek.

• De startende ondernemer begeleiden bij het maken van een SWOT-analyse en het opstellen van een visie en een missie. 

• Het synthesegesprek geven en de begeleiding afsluiten.

• Het loopbaanbegeleidingstraject op gepaste wijze kunnen afsluiten. 

• Nazorg voorzien voor de cliënt.

• Het administratieve cliëntdossier afsluiten en indienen in het kader van VDAB loopbaanbegeleiding.

Door middel van gesuperviseerde rollenspellen krijg je bovenstaande theoretische technieken en methodieken goed onder knie. De theoretische kennis wordt tijdens de lessen onmiddellijk omgezet in een praktijkervaring.

Carrièremogelijkheden

Loopbaanbegeleiders die slaagden voor de theoretische en praktijkmodule kunnen aan de slag in ons door VDAB gemandateerd loopbaancentrum. Wij betalen startende onderaannemers €100 per uur uit. Je kan tewerkgesteld worden op ons hoofdkantoor in Antwerpen, of werken vanuit jouw eigen locatie in je privépraktijk.

GARANTIES van IPO

WSE-kwaliteitslabel
Vlaamse Overheid


IPO voldoet als opleidingsinstituut aan de WSE-standaard opgelegd door de Vlaamse Overheid.

Expertise binnen het werkveld


IPO heeft geruime expertise binnen het werkveld van loopbaanbegeleiding.

Erkend als VDAB Loopbaancentrum


IPO is gemandateerd door VDAB als loopbaancentrum.


Erkende Psychologen - Psychotherapeuten
als lesgevers


Al onze lesgevers zijn erkende psychologen en psychotherapeuten.

Bekijk hier ons
Opleidingsaanbod