ADHD

ADHD is kort voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands spreken we over een aandachtstoornis. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen ADHD en ADD.

ADHD is een ontwikkelingsstoornis. De aanvang hiervan heeft plaats in de vroege kindertijd. Een ontwikkelingsstoornis heeft een stabiel verloop met progressieve verbeteringen. Dat wil zeggen dat er op volwassen leeftijd vaak een milder beeld is als tijdens de kindertijd. Etiologisch gezien heeft een ontwikkelingsstoornis een genetische component in wisselwerking met de ruimere omgevingscontext.

Mogelijke symptomen en kenmerken van ADHD

• Aandachtstekort
• Hyperactiviteit, impulsiviteit
• Moeite met taakconcentratie: het afwerken van een taak kan langer duren doordat de aandacht wordt afgeleid, ook kan er sprake zijn van impulsiviteit, waardoor er meer fouten gemaakt worden.
•  Sneller ervaren van verveling
•  Moeilijker kunnen luisteren naar instructies, naar een gesprek
•  Moeite met her organiseren van taken, moeite met het afwerken van taken van A-Z

Diagnostiek

Een diagnostisch onderzoek voor het vaststellen van ADHD gebeurt best op verschillende niveaus.
Bij kinderen zal er in eerste instantie een diagnostisch interview worden afgenomen bij de ouders. Hierbij brengen we de moeilijkheden in kaart, maar ook de talenten van het kind en wat er wel goed loopt. Vervolgens kijken we naar hoe het kind zich ontwikkeld heeft, en hoe de opvoeding verloopt. Daarnaast kan een familiale anamnese zinvol zijn omdat ADHD een genetische component heeft. We brengen ook het algemeen functioneren van het kind in kaart, en de hulpverleningsgeschiedenis.
Bovendien kunnen er diagnostische testen worden afgenomen die de aandacht en executieve functief in kaart brengen. Er kan ook een klasobservatie, een thuisobservatie en een gesprek met school, CLB of de leerkrachten plaatsvinden.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekozen voor een bepaald traject om de diagnose zo efficiënt en correct mogelijk uit te voeren.

Behandeling

Hoewel men er vroeger vanuit ging dat het hebben van ADHD een vast gegeven is, wordt er vandaag op een meer dynamische manier naar ontwikkelingsstoornissen gekeken. Zo kunnen bepaalde kenmerken die gerelateerd zijn aan ADHD in bepaalde omgevingen meer tot uiting komen dan in andere. Zo kunnen afhankelijk van de context en de ontwikkelingsleeftijd bepaalde kenmerken meer of minder hinder geven tijdens het dagelijks functioneren. Een diagnostische testafname kan in een andere levensperiode leiden tot een verschillende diagnostische uitslag (net wel of net geen diagnose). Daarom is het belangrijk om te opteren voor een procesdiagnostiek.

Het doel van een behandeling voor ADHD is dat een kind (of volwassene) zich goed kan ontwikkelen, en de bepaalde kenmerken die gekoppeld zijn aan ADHD, op een niet-hinderende, positieve manier tot uiting kunnen komen.

Volgende behandelingen zijn evidence-based:
•  Een medicamenteuze behandeling: voor meer advies hierover, raadpleeg een (kinder)psychiater
•  Psychotherapie: cognitieve gedragstherapie en contextuele therapie blijkt goed te werken voor het verbeteren van de levensomstandigheden.
•  Aanpassingen in de levensstijl: de omgeving optimaliseren, zorgen voor voldoende beweging, zorgen voor minder afleiding tijdens het studeren, werken. Structuur aanbrengen.

Voordelen van psychotherapie voor ADHD en andere aandachtsstoornissen

• Verbetering van de algemene vaardigheden
• Verbetering van sociale vaardigheden
• Het creëren van meer bewustzijn en controle
• Het beter leren begrijpen van anderen
• Positieve beslissingen leren maken
• Probleemoplossend vermogen verbeteren
• Herkennen en beheersen van impulsiviteit
• Leren ontspannen
• Zich beter over zichzelf voelen

kinderen aan de oever

Op zoek naar een

Psycholoog in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog gespecialiseerd in het begeleiding en diagnosticeren van kinderen en volwassenen met ADHD en aandacht- en concentratiestoornissen.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen