Forensische therapie

Forensische therapie is een vorm van psychotherapie die specifiek is gericht op personen die betrokken zijn geweest bij het strafrechtelijk systeem, zoals daders, slachtoffers of getuigen van criminele activiteiten. In de praktijk IPO in Antwerpen, Deurne wordt forensische begeleiding aangeboden door een ervaren psychologisch consulent. Deze vorm van therapie heeft als doel om mensen te ondersteunen bij het begrijpen en verwerken van de psychologische, emotionele en gedragsmatige gevolgen van hun betrokkenheid bij het strafrechtelijk systeem.

De forensische begeleiding in de praktijk IPO in Antwerpen, Deurne is specifiek afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt. De psycholoog zal een uitgebreide beoordeling uitvoeren om de specifieke problemen en uitdagingen van de cliënt te begrijpen. Vervolgens zal er een behandelplan worden opgesteld dat rekening houdt met de unieke omstandigheden en doelen van de cliënt.

Tijdens de forensische therapie kunnen verschillende therapeutische technieken en benaderingen worden gebruikt, afhankelijk van de behoeften van de cliënt. Dit kan onder meer cognitieve gedragstherapie, traumagerichte therapie, gezinstherapie of groepstherapie omvatten. De focus ligt op het bevorderen van inzicht, het aanleren van vaardigheden om met emoties en gedrag om te gaan, het verminderen van recidive en het bevorderen van herstel.

Een belangrijk aspect van forensische therapie is het werken aan verantwoordelijkheidsgevoel en het ontwikkelen van een positieve en gezonde identiteit. De psycholoog zal de cliënt helpen om zich bewust te worden van de gevolgen van hun gedrag en hen begeleiden bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun acties. Dit kan ook het verkennen van eventuele onderliggende oorzaken van crimineel gedrag omvatten, zoals trauma, verslaving of geestelijke gezondheidsproblemen.

Daarnaast kan forensische therapie ook gericht zijn op het ondersteunen van slachtoffers en getuigen van misdrijven. Dit kan onder meer het omgaan met trauma, het versterken van veerkracht en het bevorderen van herstel omvatten.

In de praktijk IPO in Antwerpen, Deurne wordt er tevens aandacht besteed aan de samenwerking met andere professionals in het strafrechtelijk systeem, zoals advocaten, reclasseringsambtenaren en justitieassistenten. Op die manier kan er een integrale benadering worden geboden om de beste ondersteuning en behandeling aan de cliënt te bieden. Er worden hierbij op voorhand duidelijke afspraken gemaakt met de cliënt zodat het deontologisch kader gerespecteerd blijft en het beroepsgeheim niet in het gedrang komen.

Kortom, forensische begeleiding door een psycholoog in de praktijk IPO in Antwerpen, Deurne omvat een specifieke vorm van therapie die is gericht op individuen die betrokken zijn bij het strafrechtelijk systeem. Het doel is om deze individuen te helpen bij het begrijpen, verwerken en omgaan met de psychologische gevolgen van hun betrokkenheid, en hen te ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheid en het bevorderen van herstel.


Team forensische begeleiding

Begeleiding door:

Véronique Vercauteren

Psychologisch consulent

- Master klinische Psychologie i.o. (Open Universiteit)
- Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek en Counseling (Thomas More)

Supervisor:

Lynn Spillemaeckers

- Klinisch Psycholoog (Universiteit Gent)
- Universitaire opleiding tot familiaal bemiddelaar (Universiteit Antwerpen)
- Opleiding tot gerechtsdeskundige (K.U Leuven)


Tarief:

Veronique Vercauteren: 100 euro per uur (begeleidingstijd en administratieve tijd)

Lynn Spillemaeckers: 135 euro per uur (begeleidingstijd en administratieve tijd)


Bij elke forensische begeleiding vragen we een voorafbetaling van het intakegesprek (100 euro) en een provisie van 250 euro.

Je kan een afspraak maken via e-mail: veronique.vercauteren@telenet.be.

forensische therapie Antwerpen Deurne

Op zoek naar een

Forensisch therapeut
in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een erkend familiaal bemiddelaar.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen