Hypnose

Bij IPO Antwerpen (Deurne) kunt u onder begeleiding van een professioneel opgeleide hypnotherapeut ervaren wat hypnose is, en wat het voor u kan betekenen. Bij IPO gebruiken we hypnose enkel voor therapeutische doeleinden. Vertrouwen en professionaliteit zijn hierbij de kernwoorden. Het heeft dus niks te zien met showhypnose of controleverlies. Dit betekent dat we op een zeer aangename wijze en doelgericht, hypnose inzetten als therapiemiddel bij hulpvragen rondom o.a. assertiviteit, zelfvertrouwen en angsten.

Wat is hypnotherapie?

Ons onbewuste en onderbewuste beschikken over een enorme kracht, namelijk alle informatie die binnenkomt - en dit is enorm veel! Slechts een heel klein deel wordt bewust waargenomen - te analyseren en van daaruit bepaalde overtuigingen, gedrag en mentale toestand te ontwikkelen.

Hypnose is een wetenschappelijke onderbouwde manier om via aanvaardbare suggesties veranderingen aan te brengen in deze onbewuste patronen ten goede van de mentale toestand, fysieke toestand, gedrag en zo het dagelijkse leven van de cliënt.

Veel dagelijkse ongemakken zoals stress, angsten, fobieën, verslavingen, slaapstoornissen en meer kunnen met behulp van hypnotherapie verholpen worden.
Daarbij is het belangrijk goed begeleid te worden, zodat een eventuele oorzaak achter deze klachten mee aangepakt wordt. We doen niet aan half werk. Het is een zeer effectieve en veilige tool om het beste in uzelf naar boven te halen.

Enkele thema’s waarbij hypnotherapie succesvolle ondersteuning kan bieden:

• Piekeren
• Bindingsangst of verlatingsangst
• Positieve mindset creëren
• Afvallen
• Angsten en fobieën
• Burn-out
• Emotionele balans herstellen
• Trauma verwerking
• Nervositeit en spanning
• Seksuele problemen
• Pijnen
• Psychosomatische klachten
• Fysieke klachten
• Slaapproblemen
• Leren om meer te genieten van het leven
• Werken aan een positief zelfbeeld, meer eigenwaarde.

Wat is hypnose precies

Vaker dan je denkt, ben je in “hypnose”. Bijvoorbeeld als je dagdroomt of helemaal opgaat in een film of een boek. Het is een lichte “trance” waarin je dan vertoeft. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment minder voelbaar, ze komen op een zijspoor terecht. Deze “trance” wordt in hypnotherapie gebruikt om positieve transformaties te bewerkstelligen.
Zo ontstaat er ruimte om te werken aan een oplossing voor het probleem of voor de klacht waarmee je jezelf aanmeldt.

De diepte van de trance kan variëren, per keer gaat deze dieper. De hypnotherapeut begeleidt je daarheen met suggesties. In deze toestand komen er vaak beelden uit het onbewuste naar boven die je tegelijk ook de oplossing bieden. Daarbij krijgt dit onbewuste, van de therapeut suggesties die het probleem kunnen verminderen.

Hoe werkt hypnose nu écht?

Tijdens hypnose worden we actief begeleid naar een op dat moment gewenste toestand van ons bewustzijn. Het is de toestand waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ons brein het meest vatbaar is voor het opnemen van suggesties. Een suggestie is een voorstel van een gedachte of een idee. Dit gebeurt door middel van inductie. Het doel van de inductie is om deze mentale staat op te wekken waarna er focus is op instructies, zonder dat er afgeleiding plaatsvindt. Dit is uniek omdat in het dagelijks leven deze focus, als hij al plaatsvindt, op de proef wordt gesteld door constante afleiding van gedachten, omgevingsfactoren en dagdagelijkse beslommeringen. Toch is de toestand waarin we verkeren wanneer we onder hypnose zijn ons niet vreemd. We verkeren er gedurende de dag regelmatig even kort in, maar zijn ons hier meestal niet van bewust. Tijdens deze toestand verkeren we in een soort dromerige trance met hersengolffrequenties tussen de 4 en 15 Hz. Hoe snel deze dieptes bereikt worden in een hypnosesessie en in welke mate, is voor iedereen verschillend. Het hangt ook af van je vermogen om mee te gaan, en willen gaan, in de hypnose sessie. Tijdens hypnotherapie activeren we Thèta, Alfa en lage Bèta-frequenties. Afhankelijk van de hulpvraag en het doel van de hypnotherapie is een diepere of minder diepe trance gewenst. Een sessie begint met een status van Lage Bèta activiteit en kan daarna desgewenst worden verdiept. Wanneer iemand in de gewenste toestand van bewustzijn is gebracht, is er ruimte voor positieve suggesties en aanpassingen in onconstructieve onbewuste gedachten en gevoelens. Tijdens een lichte trance zijn de therapeutische resultaten het grootst. Daar ons brein zeer gevoelig is aan herhaling, worden belangrijke suggesties tijdens een sessie meermaals benoemd, en is een volgende hypnosesessie of herhaling door het naluisteren van de opname sterk aangeraden.

Voor wie is hypnose geschikt?

Hypnotherapie is zeer goed inzetbaar voor zowel volwassenen als voor kinderen. Bij sommige ziektebeelden echter is hypnotherapie niet geschikt. Zeer ernstige psychiatrische aandoeningen met aanleiding naar psychoses zijn een contra-indicatie om met hypnose te werken. Bij twijfel neem contact met je begeleidend psychiater of psycholoog.
Hypnotherapie is een veilige methode. Het is ook onmogelijk om onder hypnose, of daarna, je iets laten doen wat je niet zou willen.

Er worden verschillende technieken gebruikt tijdens een hypnotherapie sessie:
• regressie
• NLP
• imaginatie
• autogene training
• zelfhypnose, etc.

Het effect van allerlei andere vormen van therapie kan worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Hypnose in Antwerpen Deurne

DE HERSENFREQUENTIES

Onze hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties(aantal Hertz). Via een EEG apparaat is het mogelijk om hersengolven te meten. Het spectrum van hersengolven kent een onderverdeling in zes verschillende niveaus:

Delta [0,5 - 4 Hz]

Deze golven representeren een fysieke en mentale ontspanning. We slapen diep en zijn lichamelijk in rust. Desalniettemin zijn onze processen van herstel uitermate actief tijdens deze toestand. 

Thèta [4 - 7 Hz]

Deze frequentie golven zien we tijdens een lichte slaap of meditatieve staat. Bijvoorbeeld wanneer we net wakker zijn of in slaap proberen te geraken, of wanneer we uit het raam staren en even aan het dagdromen zijn. We krijgen spontane flarden van beelden, ideeën en herinneringen.

Alfa [7 - 12 Hz]

Tijdens deze staat zijn we zowel ontspannen als alert. Het is de ideale staat om informatie te verwerken. Het wordt als een aangename staat ervaren. doordat we in een diepgaande ontspanning komen maken we in deze staat optimaal gebruik van beide hersenhelften en kunnen we diepere niveaus van bewustzijn bereiken. Dit is de reden dat er soms wordt gesproken over een poort tot de diepere bewustzijnslagen.

Lage Bèta [12 - 15 Hz]

Een andere benaming is Sensory Motor Rythm(SMR). Deze golven staan voor alerte ontspanning.

Midden Bèta [15 - 30 Hz]

De staat van het normale wakende alerte bewustzijn. De logische gedachte, waarneming, logica, visualisatie zijn hier onderdelen van.

Hoge Bèta [30 - 60 Hz]

De hoge Bèta frequenties (ook wel Gamma genoemd) zijn pas recentelijk ondekt (sinds 15 jaar). Deze hoge frequentiere presenteert een hyperalerte staat en is van belang voor de integratie van verschillende hersenfuncties.

Veelgestelde vragen over Hypnotherapie

Wat gebeurt er met je tijdens een hypnosesessie?

Op deze pagina kan je veel informatie terugvinden over wat hypnose inhoudt.

Een sessie wordt opgedeeld in 3 delen. Wanneer het de eerste keer is dat u bij ons in de praktijk bent beginnen we met een korte intake om u te leren kennen en om te kijken of hypnose geschikt is. Daarna volgt een uitleg over wat hypnose is, zullen we samen de verwachtingen doorspreken en informeren we u over de inhoud van de sessie. We creëren als het ware de inhoud van de sessie. Immers tijdens hypnose worden we actief begeleid naar een op dat moment gewenste toestand van ons bewustzijn, om daarna gewenste gedachten te integreren en ongewenst gevoel en gedachten te neutraliseren, met als doel deze te verminderen of helemaal weg te halen. Door deze suggesties vooraf te bespreken en samen te stellen, zult u merken dat het u eigen maken van deze suggesties tijdens de hypnose verrassend vlotjes gaat, en een aangenaam gevoel met zich meebrengt. Wanneer alles besproken is, het vertrouwen helemaal goed zit en we klaar zijn om te beginnen mag u comfortabel gaan zitten, en zal er indien gewenst rustgevende muziek aangezet worden. U hoeft vanaf dat moment helemaal niets zelf te doen. U mag de stem van de therapeut volgen en u ontspannen. Uw therapeut zal u hier volledig in begeleiden, u hoeft enkel te luisteren. In geen geval wordt er aan u gevraagd om moeilijke antwoorden te geven of om handelingen te doen. Er volgt eerst een inductie. Deze kan kort zijn of langer duren en heeft als doel de gewenste staat van hersenactiviteit en relaxatie te bereiken. Hierna volgt de besproken inhoud van de sessie, het eigenlijke doel van de hypnose. Wat dit allemaal kan zijn leest u in het volgende blok. Alles wat de therapeut zegt is op voorhand met u besproken en u zult merken dat de sessie zal aanvoelen als een aangename relaxatie oefening. U hebt zelf ten alle tijden de controle.

Na op een ontspannen manier de hypnose af te sluiten zal er een nabespreking volgen. In totaal duurt een sessie al bijeen ongeveer 1,5 uur. U mag wanneer u dat wilt de sessie opnemen om thuis te herbeluisteren.

De kosten voor een hypnosesessie bedragen €100 voor een losse sessie van 90 min of kunnen toegepast worden binnen een langer psychotherapeutisch traject.

Wanneer wordt hypnose toegepast?

Bij IPO Antwerpen gebruiken we vaker het woord hypnotherapie dan hypnose. Dit doen we omdat het wel degelijk gaat over een therapievorm die wordt gebruikt om een doel te bereiken. Dit doel kan zijn:

• Zelfvertrouwen creëren of versterken

• Een toekomstige situatie die veel spanning oproept neutraliseren

Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst voor een examen of (sport)prestatie, het moeten geven van een presentatie of moeten spreken in het openbaar,
geconfronteerd worden met een geladen gesprek of ontmoeting die eraan zit te komen, een medische ingreep die voor de boeg staat.

• Angsten en fobieën in het algemeen

Een uitzondering zijn zware trauma's. Deze vergen andere therapievormen alvorens wij hypnose geschikt vinden. EMDR in combinatie met psychotherapie is meer geschikt voor het behandelen van complexe trauma's. Dit bieden we ook aan binnen onze praktijk.

• Verslavingen

Ook hierbij is de intensiteit van de verslaving belangrijk en zijn bij zware verslavingen andere, meer intensieve methoden noodzakelijk.

• Afvallen

Hypnotherapie wordt gebruikt om helpende gedachten te integreren en deze uzelf eigen te maken. Het kan zeer nuttig zijn bij de wens om te  vermageren. Tegenwoordig horen we wel eens dat er gesproken wordt over het zogenaamde plaatsen van een virtuele maagband.

Dit is NIET de manier waarop wij binnen IPO Antwerpen hypnose inzetten.
Het effect van suggestieve hypnose in het kader van afkicken van verslavingen en gewicht verliezen is vanuit wetenschappelijke evidentie niet meer dan bij het placebo-effect. Wetenschappelijk onderbouwd werken vinden we belangrijk binnen onze praktijk. Daarom zetten we hypnose niet in op deze manier.
We passen hypnose toe vanuit een wetenschappelijk integratief psychotherapeutisch kader. Zo kan hypnose een nuttige bijdragen leveren in therapie, maar zullen ook andere begeleidingsvormen nodig zijn en worden aangeboden om een totaaleffect te bereiken.

• Constructieve gedachten creëren en deze uzelf eigen maken.

• Als onderdeel van behandeling bij emotionele ontregeling

• Psychosomatische klachten

• Piekeren en onrust

Wie mag er in België en Vlaanderen hypnose uitoefenen?

Hypnotherapeut is geen beschermde titel. Dit betekent dat iedereen hypnose mag toepassen. Het is echter zo dat binnen IPO iedere psycholoog en therapeut een academische opleiding heeft afgerond. Zo kom je steeds terecht bij een hypnotherapeut met degelijke achtergrond.

Bij wie passen we geen hypnose toe?

Langskomen voor een losse sessie hypnotherapie is in de meeste gevallen een waardevolle ontdekking van wat hypnose kan betekenen voor u. U hoeft niet bij IPO in therapie te zijn om een hypnosesessie te boeken, maar kunt vrijblijvend informeren of eens langskomen voor een op zichzelf staande hypnose-ervaring. Onze psychotherapeuten Kim Peters en Angélique Windey hebben zich bijkomend gespecialiseerd in hypnose.

In volgende gevallen passen we geen hypnose toe:

• Bij IPO accepteren we geen aanmelding voor hypnose voor kinderen <12 jaar.

• Aan cliënten met een schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis
geven wij geen hypnotherapie.

• Bij een complex trauma, ernstige verslavingsproblematiek, bipolaire-stemmingsstoornissen en depressieve-stemmingsstoornissen vinden wij acute hulp via andere therapiemethoden noodzakelijk. Hypnose is hier niet op zijn plaats en kan pas in een later stadium overwogen worden.

• Bij bepaalde (zwaardere) vormen van autisme raden wij hypnotherapie af.

In bijna alle gevallen van aanmelding voor hypnose met een hulpvraag rondom psychologische problematiek, raden wij aan niet enkel één hypnose sessie te boeken. Hypnose als onderdeel van het therapeutisch proces kan in dit geval zeer waardevol zijn, doch het vinden en oplossen van de onderliggende problematiek is een vereiste voor psychologisch herstel.

Werkt hypnose bij iedereen?

Zoals bij iedere vorm van therapie is het belangrijk dat je uit eigen overtuiging en vrije wil eraan begint. Een kritische houding ten opzichte van therapievormen is uiteraard geen probleem, zolang er niet actief wordt tegengewerkt. Zoals iedere vorm van therapie spreekt ook hypnotherapie de een meer aan dan de ander en zal ook het effect bij de een sterker zijn dan bij de ander. Bijna alle mensen zijn gematigd ontvankelijk voor hypnose. Dit wil zeggen dat hun gedrag en ervaring wel degelijk kunnen veranderen door hypnose. Ongeveer 10% tot 15% van de mensen is in zeer hoge mate ontvankelijk voor hypnose, waardoor het uitermate goed werkt. Op ongeveer hetzelfde percentage van de mensen heeft hypnose weinig tot geen effect.

Hoe voelt het om onder hypnose te zijn?

Hypnose wordt ook wel trance genoemd en is afhankelijk van de diepte van de hypnose en de hersenfrequenties op dat moment vergelijkbaar met:

Lichte staat van hypnose:

De ervaring van dagdromen > voor je uit staren zonder echt ergens aan de denken of actief je aandacht op gericht te hebben. Een bekend voorbeeld is het in de auto zitten en al rijdend plots een paar kilometer verder gereden te zijn, terwijl je niet zou kunnen herhalen wie er voor of achter je reed en hoe snel je juist reed. Dit terwijl je op dat moment wel in staat zou zijn om adequaat te reageren bij een noodsituatie.

Diepere staat van hypnose:

Iedereen kent het gevoel dat je bijna in slaap valt of dat je net wakker wordt maar dit nog niet helemaal bent, en ieder moment weer terug kan indommelen. Herkenbaar is dat je ontvankelijk bent voor geluiden van buitenaf en begrijpt wat er gebeurt en gezegd wordt op dat moment en toch niet de behoefte voelt erop in te gaan of fysiek actief te worden.

Mensen die zeer ontvankelijk zijn voor hypnose zullen het omschrijven als een droomgevoel, terwijl zij die wel luisteren naar wat er wordt gezegd, maar hier minder in mee wensen te gaan, het eerder zullen ervaren als een relaxatie/meditatie oefening.

Hypnose in Antwerpen Deurne

Op zoek naar een

Hypnose in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog, psychiater of psychotherapeut gespecialiseerd in hypnose of hypnotherapie voor therapeutische doeleinden.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Tielt-Winge

Wersbeekstraat 16A
3391 Tielt-Winge

IPO

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

Contact (klik hier)

Privacy Policy | GDPR

Openingsuren

Consultaties: 
Op afspraak (ma - zo)