Investeer in je kennis

IPO is een professioneel en psychologisch opleidingsinstituut in Antwerpen.

We coachen en begeleiden particulieren, ondernemers, professionals en leidinggevende bij het verbreden en verdiepen van hun kennis binnen het werkveld a.d.h.v. een ruim aanbod van onderbouwde opleidingen voor professionele, psychologische en persoonlijke ontwikkeling zoals o.a. de uitgebreide opleiding tot loopbaanbegeleider en verdiepende opleidingen voor zorgprofessionals. 

Over IPO

IPO is enerzijds een multidisciplinair centrum (Instituut voor Psychologische, Professionele en Medische Ondersteuning) en anderzijds een opleidingscentrum gespecialiseerd in psychologische en professionele opleidingen. (Instituut voor Psychologische en Professionele Opleidingen). Bovendien is IPO gemandateerd door VDAB als loopbaancenter.

IPO, Instituut voor Psychologische Professionele Opleidingen

Bekijk hier ons
Opleidingsaanbod