Stage Klinische Psychologie

Momenteel zijn we nog op zoek naar een Masterstage Klinische Psychologie voor de periodes:

!! Er zijn geen stageplaatsen meer vrij in 2023

IPO Antwerpen: Opstart april 2024
• IPO Antwerpen: Opstart juni 2024
• IPO Tielt-Winge: Opstart maart 2024

Wat houdt de stage bij IPO in?

Masterstage Klinische en Gezondheidspsychologie: VUB, UGent, KU Leuven

Praktijk IPO biedt een masterstage aan in de klinische, ontwikkelingsgerichte en gezondheidspsychologie. De stage kent een duurtijd van minstens 7 maanden. Afhankelijk van de universiteit (Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, …) zijn hier een minimum aantal uren aan verbonden die de stagiair dient te presteren in het kader van de masterstage. Er wordt steeds rekening gehouden met verplichte lesdagen of stageterugkomdagen die vanuit de universiteit worden geregeld.

Masterstage Klinische en Gezondheidspsychologie: Open Universiteit:

Ook vanuit de Open Universiteit kan je terecht voor een Masterstage Klinische en Gezondheidspsychologie in praktijk IPO. Deze stage duurt minimaal 4 maanden.

Focus van de stage

De focus van de stage ligt op werkveldintegratie. Bij praktijk IPO bieden we een praktijkgerichte stageplaats voor toekomstige psychologen met bijzondere interesse in psychotherapie en psychodiagnostiek voor kinderen, jongeren en/of volwassen. We houden hierbij rekening met de doelgroep van voorkeur, al zal je ook kennis maken met andere doelgroepen tijdens de stageperiode. Er is ook een optie om enkel een stage te volgen gericht op therapie.

Je kiest bewust als student voor een stage in een zelfstandige praktijk en wil tijdens het stageproces vaardigheden aanleren van een zelfstandig psycholoog. Op het einde van de stage ben je klaar om zelfstandig aan de slag met het begeleiden van cliënten en het uitvoeren van diagnostisch onderzoek. Je stagementoren begeleiden jou in dit proces, daarnaast kan je bij andere teamleden terecht voor vragen en ondersteuning. We verwachten wel een zekere mate van zelfstandigheid van de student.

Locaties

Stage IPO Antwerpen

Een stage in praktijk IPO Antwerpen, gericht op psychodiagnostiek en therapie of enkel gericht op therapie. Er is mogelijkheid tot 1 dag thuiswerk per week.

Stage IPO Brasschaat/ IPO Antwerpen

Een combinatiestage in IPO Brasschaat en IPO Antwerpen.

Stage IPO Willebroek/IPO Antwerpen

Een combinatiestage in IPO Willebroek en IPO Antwerpen.

Stage IPO Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem)

Een stage in praktijk IPO Tielt-Winge, gericht op psychodiagnostiek en therapie. Er is de mogelijkheid tot 1 dag thuiswerk per week.

Hoe solliciteren

Via e-mail: lynn.praktijk@gmail.com
T.a.v. Mevr. Lynn Spillemaeckers

Graag een CV en motiverende brief in bijlage.

Voorwaarde stageaanvraag:

Indien IPO de stageaanvraag aanvaardt wordt de stageplaats voor de stagiair gereserveerd tot 1 week na het kennismakingsgesprek. We vragen dan ook een engagement en om op dit moment geen andere stageaanvragen lopende te hebben op andere stageplekken.

stage vrijwilligerswerk ipo deurne antwerpen

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen