Hypnotherapie

Bij IPO Antwerpen (Deurne) kunt u onder begeleiding van een professioneel opgeleide hypnotherapeut ervaren wat hypnose is, en wat het voor u kan betekenen. Bij IPO gebruiken we hypnose enkel voor therapeutische doeleinden. Vertrouwen en professionaliteit zijn hierbij de kernwoorden. Het heeft dus niks te zien met showhypnose of controleverlies. Dit betekent dat we op een zeer aangename wijze en doelgericht, hypnose inzetten als therapiemiddel bij hulpvragen rondom o.a. assertiviteit, zelfvertrouwen en angsten.

Wat is hypnose nu écht?

Tijdens hypnose worden we actief begeleid naar een op dat moment gewenste toestand van ons bewustzijn. Het is de toestand waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ons brein het meest vatbaar is voor het opnemen van suggesties. Een suggestie is een voorstel van een gedachte of een idee. Dit gebeurt door middel van inductie. Het doel van de inductie is om deze mentale staat op te wekken waarna er focus is op instructies, zonder dat er afgeleiding plaatsvindt. Dit is uniek omdat in het dagelijks leven deze focus, als hij al plaatsvindt, op de proef wordt gesteld door constante afleiding van gedachten, omgevingsfactoren en dagdagelijkse beslommeringen. Toch is de toestand waarin we verkeren wanneer we onder hypnose zijn ons niet vreemd. We verkeren er gedurende de dag regelmatig even kort in, maar zijn ons hier meestal niet van bewust. Tijdens deze toestand verkeren we in een soort dromerige trance met hersengolffrequenties tussen de 4 en 15 Hz. Hoe snel deze dieptes bereikt worden in een hypnosesessie en in welke mate, is voor iedereen verschillend. Het hangt ook af van je vermogen om mee te gaan, en willen gaan, in de hypnose sessie. Tijdens hypnotherapie activeren we Thèta, Alfa en lage Bèta-frequenties. Afhankelijk van de hulpvraag en het doel van de hypnotherapie is een diepere of minder diepe trance gewenst. Een sessie begint met een status van Lage Bèta activiteit en kan daarna desgewenst worden verdiept. Wanneer iemand in de gewenste toestand van bewustzijn is gebracht, is er ruimte voor positieve suggesties en aanpassingen in onconstructieve onbewuste gedachten en gevoelens. Tijdens een lichte trance zijn de therapeutische resultaten het grootst. Daar ons brein zeer gevoelig is aan herhaling, worden belangrijke suggesties tijdens een sessie meermaals benoemd, en is een volgende hypnosesessie of herhaling door het naluisteren van de opname sterk aangeraden.

hypnose in antwerpen deurne

DE HERSENFREQUENTIES

Onze hersenactiviteit wordt gemeten in frequenties(aantal Hertz). Via een EEG apparaat is het mogelijk om hersengolven te meten. Het spectrum van hersengolven kent een onderverdeling in zes verschillende niveaus:

Delta [0,5 - 4 Hz]

Deze golven representeren een fysieke en mentale ontspanning. We slapen diep en zijn lichamelijk in rust. Desalniettemin zijn onze processen van herstel uitermate actief tijdens deze toestand. 

Thèta [4 - 7 Hz]

Deze frequentie golven zien we tijdens een lichte slaap of meditatieve staat. Bijvoorbeeld wanneer we net wakker zijn of in slaap proberen te geraken, of wanneer we uit het raam staren en even aan het dagdromen zijn. We krijgen spontane flarden van beelden, ideeën en herinneringen.

Alfa [7 - 12 Hz]

Tijdens deze staat zijn we zowel ontspannen als alert. Het is de ideale staat om informatie te verwerken. Het wordt als een aangename staat ervaren. doordat we in een diepgaande ontspanning komen maken we in deze staat optimaal gebruik van beide hersenhelften en kunnen we diepere niveaus van bewustzijn bereiken. Dit is de reden dat er soms wordt gesproken over een poort tot de diepere bewustzijnslagen.

Lage Bèta [12 - 15 Hz]

Een andere benaming is Sensory Motor Rythm(SMR). Deze golven staan voor alerte ontspanning.

Midden Bèta [15 - 30 Hz]

De staat van het normale wakende alerte bewustzijn. De logische gedachte, waarneming, logica, visualisatie zijn hier onderdelen van.

Hoge Bèta [30 - 60 Hz]

De hoge Bèta frequenties (ook wel Gamma genoemd) zijn pas recentelijk ondekt (sinds 15 jaar). Deze hoge frequentiere presenteert een hyperalerte staat en is van belang voor de integratie van verschillende hersenfuncties.

Veelgestelde vragen

Lees wanneer u wilt weten wat hypnose juist inhoudt, en wat er gebeurt in uw lichaam, zeker eerst bovenstaande tekst.
Een sessie wordt opgedeeld in 3 delen. Wanneer het de eerste keer is dat u bij ons in de praktijk bent beginnen we met een korte intake om u te leren kennen en om te kijken of hypnose geschikt is. Daarna volgt een uitleg over wat hypnose is,  zullen we samen de verwachtingen doorspreken en informeren we u over de inhoud van de sessie. We creëren als het ware de inhoud van de sessie. Immers tijdens hypnose worden we actief begeleid naar een op dat moment gewenste toestand van ons bewustzijn, om daarna gewenste gedachten te integreren en ongewenst gevoel en gedachten te neutraliseren, met als doel deze te verminderen of helemaal weg te halen. Door deze suggesties vooraf te bespreken en samen te stellen, zult u merken dat het u eigen maken van deze suggesties tijdens de hypnose verrassend vlotjes gaat, en een aangenaam gevoel met zich meebrengt. Wanneer alles besproken is, het vertrouwen helemaal goed zit en we klaar zijn om te beginnen mag u comfortabel gaan zitten, en zal er indien gewenst rustgevende muziek aangezet worden. U hoeft vanaf dat moment helemaal niets zelf te doen. U mag de stem van de therapeut volgen en u ontspannen. Uw therapeut zal u hier volledig in begeleiden, u hoeft enkel te luisteren. In geen geval wordt er aan u gevraagd om moeilijke antwoorden te geven of om handelingen te doen. Er volgt eerst een inductie. Deze kan kort zijn of langer duren en heeft als doel de gewenste staat van hersenactiviteit en relaxatie te bereiken. Hierna volgt de besproken inhoud van de sessie, het eigenlijke doel van de hypnose. Wat dit allemaal kan zijn leest u in het volgende blok. Alles wat de therapeut zegt is op voorhand met u besproken en u zult merken dat de sessie zal aanvoelen als een aangename relaxatie oefening. U hebt zelf ten alle tijden de controle.
Na op een ontspannen manier de hypnose af te sluiten zal er een nabespreking volgen. In totaal duurt een sessie al bijeen ongeveer 1,5 uur. U mag wanneer u dat wilt de sessie opnemen om thuis te herbeluisteren. 
De kosten voor een hypnosesessie bedragen 100 euro.

Binnen IPO gebruiken we vaker het woord hypnotherapie dan hypnose. Dit doen we omdat het weldegelijk gaat ove reen therapievorm die wordt gebruikt om een doel te bereiken. Dit doel kan zijn:
- Zelfvertrouwen creëren of versterken
- Een toekomstige situatie die veel spanning oproept neutraliseren.
        Denk hierbij bijvoorbeeld aan faalangst voor een examen of (sport)prestatie,         het moeten geven van een presentatie of moeten spreken in het openbaar,
        geconfronteerd worden met een geladen gesprek of ontmoeting die eraan         zit te komen, een medische ingreep die voor de boeg staat.
- Angsten en fobien in het algemeen
        Een uitzondering zijn zware trauma's. Deze vergen andere         therapievormen alvorens wij hypnose geschikt vinden.
- Verslavingen
 
       Ook hierbij is de intensiteit van de verslaving belangrijk en zijn bij zware         verslavingen andere, meer internsieve methoden noodzakelijk. Uw IPO     
        therapeut zal u hierin informeren en bijstaan.
- Afvallen 
        Hypnotherapie wordt gebruikt om helpende gedachten te integreren en        
        deze uzelf eigen te maken. Het kan zeer nuttig zijn bij de wens om te
        vermagen. Tegenwoordig horen we wel eens dat er gesproken wordt over         het zofgenaamd plaatsen van een virtuele maagband.
        Dit is NIET de manier waarop wij hypnose inzetten. Bij IPO blijven we bij
        professionele en op wetenschap gebaseerde werkwijzen, startend vanuit de         psychologie en integratieve psychotherapie. Zo kan hypnose een nuttige         bijdragen leveren in therapie, maar zullen ook andere begeleidingsvormen         nodig zijn en worden aangeboden om een totaaleffect te bereiken.
- Constructieve gedachten creëren en deze uzelf eigen maken.
- Als onderdeel van behandeling bij emotionele ontregeling
- Psychosomatische klachten
- Piekeren en onrust

    

Hypnotherapeut is geen beschermde titel. Dit betekent dat iedereen hypnose mag toepassen.
Het is echter zo dat binnen IPO iedere psycholoog, psychiater of psychotherapeut een academische opleiding heeft afgerond en een bijkomende opleiding volgt binnen een erkende psychotherapeutische stroming (integratieve psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, ...). Bovendien is ook een succesvolle afronding van de opleiding 'hypnose voor therapeutische doeleinden', een verplichting om binnen IPO hypnotherapie te mogen toepassen. Op deze manier garanderen we professionele aanpak zodat u ons met vertrouwen kan contacteren voor hypnotherapie.

Langskomen voor een losse sessie hypnotherapie is in de meeste gevallen een waardevolle ontdekking van wat hypnose kan betekenen voor u.  U hoeft niet bij IPO in therapie te zijn om een hypnosesessie te boeken, maar kunt vrijblijvend informeren of eens langskomen voor een op zichzelf staande hypnose-ervaring.
Daar we bij IPO een instituut zijn dat zich bezighoudt met het psychologisch welzijn op klinisch en professioneel niveau, zullen wij het aangeven wanneer we hypnose niet op zijn plaats vinden, of wanneer we andere vormen van therapie aanraden.

Bij IPO accepteren we geen aanmelding voor hypnose

• voor kinderen jonger dan 12 jaar.
• Bij cliënten met een schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis geven wij geen hypnotherapie.
• Bij een complex trauma, ernstige verslavingsproblematiek, bipolaire-stemmingsstoornissen en depressieve-stemmingsstoornissen vinden wij acute hulp via andere therapiemethoden noodzakelijk. Hypnose is hier niet op zijn plaats en kan pas in een later stadium overwogen worden.
• Bij bepaalde (zwaardere) vormen van autisme raden wij hypnotherapie af.

In bijna alle gevallen van aanmelding voor hypnose met een hulpvraag rondom psychologische problematiek, raden wij aan niet enkel één hypnose sessie te boeken. Hypnose als onderdeel van het therapeutisch proces kan in dit geval zeer waardevol zijn, doch het vinden en oplossen van de onderliggende problematiek is een vereiste voor psychologisch herstel.

Zoals bij iedere vorm van therapie is het belangrijk dat je uit eigen overtuiging en vrije wil eraan begint. Een kritische houding ten opzichte van therapievormen is uiteraard geen probleem, zolang  er niet actief wordt tegengewerkt. Zoals iedere vorm van therapie spreekt ook hypnotherapie de een meer aan dan de ander en zal ook het effect bij de een sterker zijn dan bij de ander. Bijna alle mensen zijn gematigd ontvankelijk voor hypnose. Dit wil zeggen dat hun gedrag en ervaring weldegelijk kunnen veranderen door hypnose. Ongeveer 10% tot 15% van de mensen is in zeer hoge mate ontvankelijk voor hypnose, waardoor het uitermate goed werkt. Op ongeveer hetzelfde percentage van de mensen heeft hypnose weinig tot geen effect.

Hypnose wordt ook wel trance genoemd en is afhankelijk van de diepte van de hypnose en de hersenfrequenties op dat moment vergelijkbaar met:
Lichte staat van hypnose:
De ervaring van dagdromen > voor je uit staren zonder echt ergens aan de denken of actief je aandacht op gericht te hebben. Een bekend voorbeeld is het in de auto zitten en al rijdend plots een paar kilometer verder gereden te zijn, terwijl je niet zou kunnen herhalen wie er voor of achter je reed en hoe snel je juist reed. Dit terwijl je op dat moment wel in staat zou zijn om adequaat te reageren bij een noodsituatie.
Diepere staat van hypnose:
Iedereen kent het gevoel dat je bijna in slaap valt of dat je net wakker wordt maar dit nog niet helemaal bent, en ieder moment weer terug kan indommelen. Herkenbaar is dat je ontvankelijk bent voor geluiden van buitenaf en begrijpt wat er gebeurt en gezegd wordt op dat moment en toch niet de behoefte voelt erop in te gaan of fysiek actief te worden. 

Mensen die zeer ontvankelijk zijn voor hypnose zullen het omschrijven als een droomgevoel, terwijl zij die wel luisteren naar wat er wordt gezegd, maar hier minder in mee wensen te gaan, het eerder zullen ervaren als een relaxatie/meditatie oefening.

Mobirise

Op zoek naar een

Psycholoog in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog, psychiater of psychotherapeut gespecialiseerd in hypnose of hypnotherapie voor therapeutische doeleinden.

IPO

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

0485 21 03 29

Privacy Policy | GDPR

Openingsuren

Weekdagen: 9:00 - 20:00
Zaterdag: 10:00 - 18:00
Zondag: Gesloten