Emotionally Focused Therapy (EFT)

Wat is Emotionally Focused Therapy?

Wanneer beide partners in een relatie een vraag hebben naar de verbetering van de relatie, kan EFT ingezet worden. EFT is een model binnen relatietherapie dat liefde en emoties centraal stelt. Het streeft naar een verbeterde emotionele omgang en verbinding binnen het koppel.

Basisassumptie: Hechting wordt niet enkel als een item voor kinderen in een bepaalde ontwikkelingsfase gezien, maar wordt ook beschouwd als een levenslange behoefte aan veilige emotionele verbondenheid en vormt daarmee het belangrijkste thema in de partnerrelatie. De grondthema’s in de hechting zijn: de behoefte om samen te zijn, niet verlaten te worden, en de behoefte om waardevol te zijn.

Therapeutisch doel: EFT richt zich op het herstellen van de emotionele banden tussen partners. Centraal staat hoe partners leren openstaan voor de emoties en verlangens van hun partner en hoe zij in een sfeer van veiligheid hun eigen verlangens en emoties kunnen uiten.

Veranderingsproces van de relatie tijdens EFT

Sue Johnson beschreef in haar boek, ‘Veilig verbinden, emotionally focused therapy in de praktijk’, de drie fasen een relatie doorgaat tijdens EFT.

Fase 1: De-escalatie van negatieve interactiecirkels

1. Opbouw van een werkrelatie en identificatie van conflictpunten in wat in wezen een hechtingsstrijd is.

2. In kaart brengen van de negatieve cirkels waarin deze conflicten worden geuit.

3. Niet-erkende emoties achterhalen die aan de interactieposities ten grondslag liggen.

4. Het probleem her-kaderen in termen van de negatieve cirkel, de eraan ten grondslag liggende emoties en hechtingsbehoeften. De cirkel wordt gekaderd als een gemeenschappelijke vijand en de bron van emotionele nood van de partners.


Fase 2: Het veranderen van de interactieposities

5. Stimuleren van het herkennen van niet-erkende hechtingsemoties en –behoeften en aspecten van het zelf; het integreren hiervan in relationele interacties.

6. Stimuleren dat de ander de beleving van de partner aanvaardt en op nieuwe manieren reageert.

7. Mogelijk maken dat behoeften en verlangens worden geuit, emotionele betrokkenheid opbouwen en verbindende gebeurtenissen creëren, waardoor de hechting tussen de partner opnieuw word gedefinieerd.

Fase 3: Consolidatie en integratie

8. Mogelijk maken dat er nieuwe oplossingen ontstaan voor oude problemen in de relatie.

9. Consolideren van nieuwe posities en nieuwe cirkels van hechtingsgedrag.

Belangrijke onderdelen van Emotionally Focused Therapy

Het EFT-model verbindt drie perspectieven:

1. De Experiëntiële benadering van Rogers

2. De Systeemtherapie

3. De Gehechtheidstheorie van Bowlby


‘Houdt me vast, zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie’ - Sue Johnson

Sue Johnson, de grondlegster van EFT, schreef een zelfhulpboek waarin partners in 7 stappen worden meegenomen naar meer emotionele veiligheid binnen hun relatie. De zeven stappen zijn:

1. Duivelse dialogen leren herkennen
2. Pijnplekken vinden
3. Op een crisis terugkijken
4. Houd me vast- betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen
5. Kwetsuren vergeven
6. Band versterken via seks en aanraking
7. De liefde levend houden


Partners kunnen aan de hand van deze stappen op een veilige manier hun behoefte aan hechting leren uiten. Met de eerste drie stappen de-escaleren partners het destructieve proces in hun relatie. Met stap 4, 5 en 6 leren partners op een andere manier hun behoefte aan veiligheid en dichtbij zijn op een nadere manier te communiceren. Met stap 7 leren partners om hun hechtingsbehoefte op een constructieve manier te blijven uiten en verder te integreren in hun relatie en leven.


“We must recognize that we are more than “homo sapiens’. We are ‘homo vinculum’ -the one who bonds with others. And these bonds are what will save us. They always have.”  - Dr. Sue Johnson

EFT relatietherapie in Antwerpen Deurne
 • Schematherapie (05/12/2023): Wat is schematherapie en waarvoor kan het worden ingezet?
  Lees meer
 • Hartcoherentie (25/10/2023): Vanaf heden kan je ook terecht voor hartcoherentie training in praktijk IPO
  Lees meer
 • Post-Covid-19 (26/03/2023): Op verwijzing van de huisarts kan men een volledige terugbetaling krijgen voor een neuropsychologisch onderzoek bij last van cognitieve klachten. Ook heeft men recht op 10 psychologische sessies.
  Lees meer
 • Veren uit de hemel - Lydia De Win (10/10/2022): Met haar nieuw boek ‘Veren uit de hemel’ wilt ze licht schijnen op het verdriet dat gepaard gaat met hetverlies van een dierbaar huisdier.
  Lees meer
 • ACT: Acceptance en Commitment Therapy (29/08/2022) Wat is ACT en is het een effectieve therapievorm.
  Lees meer
 • Trajecten rond rouw en verlies (18/05/2022) meer informatie in dit artikel over rouw en verliescounseling.
  Lees meer
 • Seksuologie (27/01/2022) Wat is seksuologie en waarvoor kan je bij een seksuoloog terecht?
  Lees meer
 • Alexander Techniek (18/01/2022) Wat is de Alexander Techniek en waarvoor kan je het toepassen?
  Lees meer
 • Gamen bij kinderen en jongeren (18/01/2022) Wanneer wordt gamegedrag problematisch en hoe kan je als ouders een goede balans vinden voor het gamen bij je kinderen. Lees meer
 • Hoogsensitiviteit (HSP) (20/10/2021) Wat is hoogsensitief zijn en hoe kan ik weten of ik hoogsensitief ben. Lees meer
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (11/10/2021) Wat is EMDR en hoe werkt het. Lees meer
 • Tips voor meer zelfvertrouwen (29/09/2021) 7 tips om je zelfvertrouwen te versterken. Lees meer
 • Emotionally Focused Therapy (EFT) (27/09/2021) Lees hier meer over wat EFT is en waarom het zinvol kan zijn binnen relatietherapie. Lees meer
 • Gratis loopbaanbegeleiding in Antwerpen voor tijdelijk werklozen (04/05/2021) Stad Antwerpen maakt budget vrij voor gratis loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werkzoekenden. Lees meer
 • 8 gratis psychologische sessies voor zelfstandigen (28/04/2021) Een zelfstandige (hoofdberoep, bijberoep) kan genieten van 8 volledig gratis sessies bij een erkend psycholoog die geregistreerd is voor dit project "Un pass dans l'impasse". Lees meer
 • Medisch schoonheidsspecialist bij IPO Antwerpen (27/04/2021) Nieuw - vanaf nu kan je terecht voor schoonheidsbehandelingen bij IPO Antwerpen, gericht op huidverbetering met wetenschappelijk onderbouwde producten van Medik8. Lees meer

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen